RETTSKRIVINGSREGLER

Sven Erik Skarsbø publiserte i 2008-2009 fjorten artikler under tittelen Norsk på trykk i det grafiske fagbladet AGI (Aktuell grafisk informasjon), der han på grunnlag av norsk typografisk tradisjon og norsk språk ga svar på mange vanskelige spørsmål i detaljtypografien. Disse artiklene fortjener å bli flittig benyttet, utover levetida på bladene de ble publisert i. Link til denne nettsiden 

 1. Bindestrek og tankestrek
 2. Anførselstegn
 3. Sitat-i-sitat og sitat-i-sitat-i-sitat
 4. Sitattegn sammen med andre tegn
 5. Tall på trykk – 1
 6. Tall på trykk – 2
 7. Tall på trykk – 3
 8. Parenteser – utelatingstegn – «sic!»
 9. Genitiv-s
 10. Kommaregler
 11. Tre like konsonanter i sekvens
 12. Særskriving og sammenskriving
 13. Aksenttegn i norsk
 14. Orddeling